Ing. František Prodělal, Ph.D.

soudní znalec


Ve znalecké praxi působím již více než 20 let. Za tu dobu jsem vyhotovil stovky znaleckých posudků na ocenění podniku, nehmotného majetku, pohledávek a dalších.

Mým cílem je poskytnout Vám kvalitně zpracovaný znalecký posudek za předem dohodnutou cenu a v předem sjednaném termínu.

Služby

S potřebou znaleckého posudku se v podnikové praxi setkáváme velmi často. Ocenění je v podstatě službou, kterou si zákazník objednává, aby mu přinesla požadovaný užitek. Ocenění vychází z různých podnětů a slouží k různým účelům.
Nabízím Vám zpracování znaleckých posudků v těchto oborech:

Akvizice a cenová vyjednávání. Ocenění podniku při prodeji akcií /obchodních podílů mezi spřízněnými osobami. Nepeněžitý vklad. Vytěsnění akcionářů a další...

Jedná o posudky pro účely fúze (sloučení nebo splynutí), rozdělení (rozštěpení nebo odštěpení), rozdělení sloučením, převod jmění na společníka, změnu právní formy a přeshraniční přemístění sídla.

Škoda nebo ušlý zisk často vzniká v souvislosti s neoprávněným pozastavením činnosti, případně z prodlení. Často se jedná o znalecké posudky v oblasti soudních sporů.

Znalecký posudek je podpůrným argumentem pro stanovení transferových cen, kdy mezi spojenými osobami musí být ceny stanoveny na základě principu tržního odstupu.

Nehmotný majetek bývá nejčastěji oceňován pro potřeby jeho převodu ať už mezi nezávislými nebo spřízněnými osobami, pro účely zástavy případně nepeněžitého vkladu do společnosti.

Pohledávkou se rozumí právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění vyplývající ze závazkového vztahu. Povinnost dlužníka něco plnit se označuje jako dluh nebo závazek.

Potřebujete se na něco zeptat?

Neváhejte mi zavolat nebo napsat. Budu Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.

© Copyright 2021 Ing. František Prodělal, Ph.D. | web by LUCZI DESIGNE s.r.o. | Všechna práva vyhrazena