Stanovení výše škody, ušlého zisku a bezdůvodného obohacení

Stanovení výše škody, ušlého zisku a bezdůvodného obohacení

Škoda nebo ušlý zisk často vzniká v souvislosti s neoprávněným pozastavením činnosti, případně z prodlení. Často se jedná o znalecké posudky v oblasti soudních sporů. Znalecké posudky zpracované v této oblasti jsou značně individuální.


V současné době je tato problematika aktuální zejména ve spojitosti s nároky na kompenzaci za ztráty vzniklé vládními omezeními v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. To vyžaduje ekonomickou analýzu konkrétního případu s přihlédnutím k případnému čerpání kompenzačních programů, případně i zpracování znaleckého posudku a jeho obhajobu před soudem.

Potřebujete se na něco zeptat?

Neváhejte mi zavolat nebo napsat. Budu Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.

© Copyright 2021 Ing. František Prodělal, Ph.D. | web by LUCZI DESIGNE s.r.o. | Všechna práva vyhrazena