Oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy

Oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy

Významnou skupinu znaleckých posudků představují znalecké posudky zpracované pro potřeby podnikových kombinací, tedy o ocenění jmění při přeměně společnosti dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (zák. č. 125/2008 Sb.). Jedná o posudky pro účely fúze (sloučení nebo splynutí), rozdělení (rozštěpení nebo odštěpení), rozdělení sloučením, převod jmění na společníka, změnu právní formy a přeshraniční přemístění sídla.


Při fúzi sloučením je zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce, dochází-li ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti. Stejná povinnost platí při rozdělení sloučením, oceňuje se však pouze přecházející část jmění. Při fúzi splynutím má povinnost nechat ocenit své jmění každá ze zúčastněných společností. Při rozdělení se vznikem nových společností se opět oceňuje pouze přecházející část jmění. Při převodu jmění na společníka znalec přezkoumá výši přiměřenosti vypořádání, které je poskytováno ostatním společníkům zanikající společnosti. Při změně právní formy je společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce.


Při těchto procesech zákon o přeměnách většinou vyžaduje ocenění jmění znaleckým posudkem. Dále je znalecký posudek vyžadován pro posouzení, zda-li přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti v situaci, kdy ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti vyplývají skutečnosti uvedené v §5a zákona o přeměnách. Přeměny společností představují složitý proces, předpokládající zkušenosti znalce a spolupráci s dalšími profesemi (právníky, auditory a daňovými poradci). Jedině tak proběhne celý proces hladce.

Potřebujete se na něco zeptat?

Neváhejte mi zavolat nebo napsat. Budu Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.

© Copyright 2021 Ing. František Prodělal, Ph.D. | web by LUCZI DESIGNE s.r.o. | Všechna práva vyhrazena