Oceňování pohledávek

Oceňování pohledávek

Pohledávkou se rozumí právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění vyplývající ze závazkového vztahu. Povinnost dlužníka něco plnit se označuje jako dluh nebo závazek. Závazky (pohledávky) vznikají nejčastěji z dvoustranných či vícestranných právních úkonů – smluv. Věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvu jinému věřiteli (cese). S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Cese pohledávky je nejčastějším důvodem pro její ocenění.


Nejdříve je nutné právní posouzení stavu pohledávky, jejího zajištění a důkladná analýza bonity dlužníka. V současné době se pro oceňování pohledávek používají zejména výnosové metody. Tato skupina metod vychází z využití poznatku, že hodnota cese pohledávky je určena očekávaným peněžním příjmem pro věřitele, plynoucím z držení pohledávky a času, po který bude pohledávka splácena.


Při oceňování provozně potřebných pohledávek v rámci ocenění podniku jako celku se vychází z data splatnosti jednotlivých pohledávek. Dle doby po splatnosti se pak tyto pohledávky ocení procentem z jejich jmenovité hodnoty. Další skupinu pohledávek představují provozně nepotřebné pohledávky oceňované v rámci ocenění podniku jako celku.

Potřebujete se na něco zeptat?

Neváhejte mi zavolat nebo napsat. Budu Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.

© Copyright 2021 Ing. František Prodělal, Ph.D. | web by LUCZI DESIGNE s.r.o. | Všechna práva vyhrazena